εξοπλισμός λατομείων,μεταφορικές ταινίες

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η εταιρεία Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΕΠΕ μέσα από την πολυετή εμπειρία και ενασχόληση με τον τομέα του ελαστικού, είναι σήμερα σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη και εφαρμογή όσον αφορά προϊόντα ελαστικού που έχουν σαν πρώτη ύλη φυσικό ελαστικό, σιλικόνη, συνθετικό ελαστικό κάθε είδους, είτε μαζικής είτε εξειδικευμένης παραγωγής. Η παραγωγή μας στα προϊόντα ελαστικού περιλαμβάνει εφαρμογές που καλύπτουν τομείς όπως:

 • Ελαστικά παρεμβύσματα (τσιμούχες)
 • Λάστιχα στεγανοποίησης
 • Λάστιχα κρούσης
 • Ελαστικά πέλματα
 • Ελαστικές ροδέλες
 • Επένδυση για ράουλα
 • Επένδυση τυμπάνων
 • Βάσεις κόσκινων διαλογής υλικού
 • Κόμπλερ
 • Ελαστικούς εύκαμπτους αγωγούς
 • Ελαστικά εξαρτήματα
 • Εφέδρανα γεφυρών και μεταλλικών κατασκευών
 • Επενδύσεις βυτίων και δεξαμενών
 • Ελαστικές φλάντζες
 • Φλάντζες σιλικόνης

Η δυνατότητα παραγωγής μας καλύπτει εφαρμογές από λαστιχένιες ροδέλες μερικών χιλιοστών μέχρι επενδύσεις βυτίων και δεξαμενών χωρητικότητας χιλιάδων λίτρων. Εφαρμογές υλικών από απλό λάστιχο έως τις πλέον εξειδικευμένες χημικές ενώσεις για διαχείριση επιβλαβών, διαβρωτικών ή τοξικών υλικών. Επίσης εφαρμογές για τομείς που απαιτούν ειδικές συνθήκες υγιεινής, όπως τρόφιμα και φαρμακευτικά είδη. Προϊόντα ελαστικού για παραγωγικούς κλάδους όπως τυπογραφεία, εκτυπωτικά μηχανήματα, βαθυτυπία, μεταξοτυπία κλπ. Ικανοποιούμε απαιτήσεις για ακραίες συνθήκες καταπόνησης σε λατομικές εφαρμογές, τεχνικά έργα, εφέδρανα γεφυρών, κάλυψη αρμών. Ανταποκρινόμαστε σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες από εφαρμογές θαλάσσης μέχρι εφαρμογές εργοταξίων και ορυχείων.

Φιλοσοφία μας είναι να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε νέα πρόκληση, που μας κάνει να βελτιωνόμαστε και να ανεβαίνουμε επίπεδο τεχνογνωσίας μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.