εξοπλισμός λατομείων,μεταφορικές ταινίες

Είμαστε αφοσιωμένοι στην κατασκευή ποιοτικών προϊόντων και ακολουθούμε ορθές διαδικασίες σε όλα τα στάδια παραγωγής από την α υλη ως το τελικό προϊόν . Εφαρμόζουμε , ακολουθούμε και διατηρούμε ΣΔΠ ISO 9001