εξοπλισμός λατομείων,μεταφορικές ταινίες

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Ο κορμός των εργασιών της Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΕΠΕ υλοποιείται σχετικά με το εμπόριο, την τοποθέτηση και τη συντήρηση μεταφορικών ταινιών κάθε είδους. Στην πράξη δεν υπάρχει είδος και διάσταση μεταφορικού ιμάντα με τον οποίο να μην έχουμε έλθει σε επαφή, να μην έχουμε συντηρήσει και να μη μπορούμε να προμηθεύσουμε. Από το 1995 έχουμε συντηρήσει είτε τοποθετήσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιόμετρα μεταφορικών ταινιών. Στη διάρκεια αυτών των ετών έχουμε συνεργαστεί με μεγάλους τεχνικούς ομίλους και κοινοπραξίες συμβάλλοντας έμπρακτα στην υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων όπως το Μετρό της Αθήνας, κύριες οδικές αρτηρίες, σήραγγες, ζεύξεις, εργοστάσια ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Έχουμε παράσχει υλικό και τεχνογνωσία σε δεκάδες βιομηχανίες κεραμοποιίας, δομικών υλικών, τροφίμων, χημικές βιομηχανίες όπως και σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες διαχειρίζονται αδρανή, γαιώδη και κάθε είδους λατομικά υλικά.

Διατηρούμε επαρκές απόθεμα και είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε ή να συντηρήσουμε μεταφορικές ταινίες όλων των ειδών. Επίπεδους ελαστικούς ταινιόδρομους, ταινίες με πέλμα τύπου chevron, ιμάντες με πλευρικά πέλματα, ενισχυμένες μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινο, ενισχυμένες με breaker, αντοχής σε «επιθετικά» υλικά όπως oil resistant και super oil resistant, ανθεκτικές σε υψηλή θερμοκρασία high temperature, αντικολλητικές, ιμάντες μεταφοράς από συνθετικά υλικά όπως PVC και Teflon, μεταφορικούς ιμάντες ειδικών χρήσεων με ειδικές επιστρώσεις και προδιαγραφές.

Ειδικευμένα συνεργεία μας με πλήρη εξοπλισμό μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε ανάγκη επιτόπιας επισκευής ή αντικατάστασης, μεταφορικών ταινιών ανεξάρτητα από μήκος ή πλάτος ταινιόδρομου. Η πολύχρονη εμπειρία και ενασχόληση της εταιρείας γενικά, αλλά και των τεχνικών μας ειδικότερα, έχει θεμελιώσει μακρόχρονες σχέσεις με πλήθος λατομικών και βιομηχανικών εταιριών, οι οποίες μας εμπιστεύονται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία σημαντικών μονάδων του τεχνικού εξοπλισμού τους. Πρωταρχικό μέλημα μας σε κάθε περίπτωση είναι η γρήγορη και σύντομη ανταπόκριση σεβόμενοι τη σπουδαιότητα που έχει για τους πελάτες μας ο εξοπλισμός τους.